Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


RESPONSIBLE COMMUNICATION™


Wartości i kompetencje, jako elementy świadomej i efektywnej pracy w kontekście Odpowiedzialnej Komunikacji.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak świadomie i efektywnie komunikować się z otoczeniem, w zgodzie z własnymi wartościami i posiadanymi kompetencjami, zapraszamy Cię na warsztat z elementami coachingu grupowego prowadzony.


Będzie to okazja aby przyjrzeć się wyznawanym przez Ciebie wartościom, zrozumieć ich rolę i ważność w procesie rozwoju własnego i organizacji. Zainspirujemy Cię do kreatywnego myślenia na temat nowej kultury komunikacji opartej na wartościach, partnerstwie
i zaangażowaniu. Zrozumienie roli wartości i kompetencji w komunikacji pozwoli Ci w pełni wykorzystywać własny potencjał we wszelkich działaniach, gdzie niezbędna jest świadoma i efektywna komunikacja. Proponowane na warsztatach ćwiczenia pokarzą wartość komunikacji w budowaniu tolerancji, zaufania i akceptacji dla różnych stylów przepływu informacji.


Cel warsztatu:

zwrócenie uwagi na wartości, ich rozumienie oraz rolę w rozwoju własnym i organizacji oraz w zarządzaniu zespołem,
zainspirowanie liderów firmy do kreatywnego myślenia na temat rozwoju nowej kultury zarządzania opartej na wartościach, partnerstwie, zaangażowaniu, coachingu,
zrozumienie roli kompetencji i komunikacji w świadomym kreowaniu profesjonalnego wizerunku własnego,
wartość komunikacji w budowaniu tolerancji, zaufania i akceptacji dla różnych stylów przepływu informacji
świadomość procesu budowania marki własnej,
zapoznanie z wybranymi narzędziami i metodami pracy Grupy Lach & Partnerzy .

Założenia warsztatowe:

Warsztat składa się z dwóch bloków tematycznych:
  Blok I (dwa dni warsztatowe) uwzględnia tematykę związaną z wartościami i kompetencjami w kontekście Odpowiedzialnej Komunikacji.
  Blok II (dwa dni warsztatowe) uwzględnia tematykę związaną z komunikacją i budowaniem marki własnej jako niezbędnych elementów Odpowiedzialnej Komunikacji.
Bloki tematyczne mogą stanowić oddzielne / uzupełniające się warsztaty.
Bloki tematyczne mogą być prowadzone w dowolnej kolejności.
Każdy dzień warsztatów trwa 8 godzin.

Metodyka warsztatu:

interaktywne warsztaty , studium przypadku i ćwiczenia aktywizujące do nauki,
inspirujące przykłady i historie dot. tematyki warsztatów,
praca indywidualna i zespołowa oraz burza mózgów,
wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz innych dostępnych narzędzi.


I dzień warsztatu

Wartości

Jaka wartość określa Ciebie jako uczestnika szkolenia?
Z czym przychodzisz, co chcesz otrzymać?
Jaką kompetencję możesz zaprezentować, tak aby jak najlepiej oddała ona Twój charakter?


Czym są wartości?

Budowanie własnej definicji wartości uczestników warsztatu.
Definicja wartości, określenie czym są wartości dla organizacji i jej pracowników.
Czy istnieje zbieżność wartości wnoszonych do grupy/organizacji z wartościami reprezentowanymi w środowisku prywatnym, niezależnym?

Ćwiczenia: "Wartości bez tajemnic"™

Dyskusja - jak/czy wartości budują kompetencje?

Ćwiczenia: koło wartości grupy

Podsumowanie

Jaką wartość (jedną) wnosisz dzisiaj ze sobą?

Ćwiczenia: Przypisanie wartości - uczestnicy warsztatu w ramach budowania pozytywnych emocji i relacji przypisują sobie wzajemnie jedną wartość w odniesieniu do pytań:
jaką wartość dla Ciebie ta osoba wnosi do organizacji/grupy?
jaką wartość Twoim zdaniem ta osoba prezentuje w pracy, która sprawia że postrzegasz ją jako kompetentną?

II dzień warsztatu

Kompetencje

Czym są kompetencje w kontekście posiadanych uprawnień i rozwijanych umiejętności

Ćwiczenia: karty kompetencji/Rodzaje kompetencji, „Siatka kompetencji“

Jaka jest Twoja najsilniejsza kompetencja?

Ćwiczenia: Kotwice kariery

Dyskusja: stworzenie mapy kompetencji/zespołu,

Ćwiczenia: Kapelusze Myślowe
– w oparciu o dyskusję i całościowy przebieg warsztatów - jaki kapelusz komu służy, który kapelusz grupa założyłaby komu, czyli jaka jest moja własna percepcja mojej komunikacji a jaka jest percepcja odbierających moje komunikaty?

Podsumowanie

Czego więcej dowiedziałem się o mojej komunikacji i o samym sobie?
Co się zmieniło, jak komunikacja przekłada się/czy ma wpływ na/ jeżeli tak/ co jeżeli nie – na budowanie moich kompetencji i wartości?
Co ważnego dla Ciebie wydarzyło się podczas warsztatu?

I dzień warsztatu /III dzień warsztatu


Marka Własna (osobista)

Czym jest marka własna, kiedy warto budować markę własną?
Proces budowania marki własnej, JA jako jednoosobowa firma
Elementy osobistej marki
  znajomość i pewność siebie
  bycie sobą
  oferowanie swojej osoby jako wartości
  przedstawianie siebie jako marki
  uczestnictwo w dyskusjach
  innowacyjność
  budowanie sieci kontaktów biznesowy
Kto poza nami ma wpływ na nasz wizerunek?

Ćwiczenia: kasownik zastrzeżeń, test windy

II dzień warsztatu/ IV dzień warsztatu

Tożsamość

Co chcemy osiągnąć?
Czy możemy to osiągnąć? (silne, słabe strony)
W jakim otoczeniu działamy? (szanse, zagrożenia)

Komunikacja

Zasady komunikacji biznesowej
Z kim będziemy się komunikować? (odbiorcy przekazu)
Co, jak i kiedy im chcemy powiedzieć? (treść przekazu)
Czy będzie to wiarygodne? (dowody, argumenty)
Jakich narzędzi/kanałów komunikacji możemy użyć?
Odbiór komunikatu
Jak nasi odbiorcy mogą zrozumieć nasze komunikaty?

Ćwiczenia: skalowanie komunikatów


Wszelkie prawa koncepcyjne i intelektualne, zastrzeżone©.

Opracowanie©: Marzena Anna Suchocka, Ewa Magdalena Lach.

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel.: (+48) 693 08 47 47