Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Program 6 x O

 

Otwartość – Odpowiedzialność – Odwaga

 

Cel

Baza teoretyczna

Siła to gotowość ponoszenia ryzyka, do otwarcia, z zamiarem budowania bliskości

Odpowiedź na pytanie, czym otwartość różni się od autoprezentacji.

Elementy treningu twórczości

Wprowadzenie zagadnienia otwartości i samoświadomości.

Wzmacnianie postawy otwartości i wrażliwości:

- na nowe doświadczenia,

- na własne emocje i reakcje,

- na emocje i reakcje innych.

Kształtowanie bezpiecznego wyrażania siebie na forum.

Odpowiedzialność indywidualna

Kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej:

- geneza reaktywności i proaktywności,

- kilka słów o sile nawyku,

- wyjaśnienie różnicy między etyką charakteru a etyką osobowości.

Koncepcje:

- V. Frankl,

- S. R. Covey.

Podejscie Gestal

Określenie granic własnego wpływu i pomoc w rozstrzygnięciu konfliktu między „być” a „mieć”.

„Zaiste cudowny umysł dziecka jest”

Mistrz Yoda (Atak klonów)

Wyjaśnienie pojęcia “strefa komfortu”.

Elementy treningu twórczości, coaching

Stworzenie sprzyjających warunków do uwolnienia potencjału twórczości uczestników.

 


 

Odpowiedzialność – Odwaga – Opanowanie – Optymizm

 

Aikido jest sztuką niestawiania oporu, tajemnica sukcesu tkwi w rozpoznawaniu nadarzającej się okazji, a gdy już je rozpoznasz, musisz mieć dość pewności siebie, by działać.

 

 

Cel

Baza teoretyczna

"Sztuka walki jest trenowaniem twojej własnej, znajdującej się w tobie siły, którą musisz rozwijać i za pomocą której możesz wchłaniać siłę innych, nie działając agresywnie."

 Morihei Ueshiba

Zapoznanie z czterema zasadami Aikido

1. Utrzymuj jeden punkt, żeby rozwijać spokój.

2. Stan zrelaksowanej uważności.

3. Odnajdź właściwą postawę we wszystkim, co robisz.

4. Rozwijaj pozytywne nastawienie.

Filozofia Aikido, psychologia humanistyczno-egzystencjalna, podejście Gestalt

"Rób albo nie rób, nie ma próbowania."

Mistrz Yoda

Zachęta do podejmowania ryzyka i wzmocnienie zaufania do własnych możliwości.

Filozofia Aikido, psychologia humanistyczno-egzystencjalna, podejście Gestalt

Wspomaganie dążenia do osiągnięcia mistrzostwa i wykształcenie nawyku pokonywania własnych ograniczeń (fizycznych i psychicznych).

 

 

Orientacja w rzeczywistości – Optymizm

 

Cel

Baza teoretyczna

 

Przedstawienie zastosowania Analizy Transakcyjnej w organizacjach i zarządzaniu.

Koncepcja Analizy Transakcyjnej

Odpowiedzenie na pytanie, jaka jest rzeczywistość naszych relacji.

Rozpoznanie i zrozumienie wpływu na interakcje z ludźmi:

- modelu Stanów Ja (strukturalnego i funkcjonalnego),

- pozycji życiowych.

Określenie dynamiki funkcjonowania firmy w oparciu o strukturalizację czasu.

Zapoznanie uczestników z koncepcją stylów pracy

 

 

 

Opracowanie©: Katarzyna Żak – Ratajczak; Tomasz Żak

Trenerzy: Tomasz Żak, Katarzyna Żak – Ratajczak

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel.: (+48) 693 08 47 47