Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


MEDIACJE W ORGANIZACJI czyli ugoda to nie zawsze pojednanie….

Cel szkolenia:

poznanie definicji mediacji oraz zasad i etapów procesu mediacyjnego.
sprawdzenie praktyczne własnych umiejętności oraz predyspozycji do bycia mediatorem.
analiza własnej postawy jaką przyjmujemy w konflikcie, poznanie i nazwanie strategii jakie obieramy będąc stroną sporu/konfliktu.

Umiejętności i korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

nabycie praktycznych umiejętności mediowania w warunkach konfliktu w organizacji.
oswojenie się z trudną rolą mediatora poprzez naukę i ćwiczenie technik warsztatowych.

Dla kogo – przeznaczenie szkolenia:

W organizacji: Dla managerów, pracowników działów HR, Project managerów, osób kierujących grupami lub zespołami, często o rozbieżnych celach i interesach. Dla specjalistów działów PR, borykających się z problemem organizacji w kryzysie. Dla osób biorących udział w sporach zbiorowych oraz mających kontakty np. z związkami zawodowymi.

Metody szkolenia oraz materiały:

Szkolenie w formie warsztatu interaktywnego, ćwiczenia na przykładach biznesowych. Ćwiczenia praktyczne zakładają aby każdy uczestnik wypróbował swoje możliwości jako mediator i mógł stanąć pomiędzy skonfliktowanymi stronami jako mediator lub ko-mediator oraz wcielić się w rolę jednej ze stron w konflikcie.
Możliwość /po wcześniejszym ustaleniu/ rozpatrzenia konkretnego przypadku interesującego dla danej grupy/organizacji.
Materiały w formie elektronicznej i papierowej.

Opis szkolenia oraz ramowy plan (omawiane zagadnienia):
Szkolenie w formie modułowej, składające się z czterech części, obejmujących zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia w grupach.

Moduł I – Wprowadzenie pojęć, zasad mediacji, etapów procesu mediacyjnego, omówienie kontraktu proceduralnego.

co to jest mediacja?
zasady mediacji
mediacja w prawie polskim
etapy procesu mediacji

Moduł II – Co to znaczy być mediatorem?

rola mediatora
"monolog mediatora”

Moduł III – Mediacje – ćwiczenia praktyczne, warsztatowe.

kontrakt proceduralny
techniki warsztatu mediatora

Moduł IV – Techniki specjalne, spotkania na osobności, sytuacje trudne.

ugoda to nie zawsze pojednanie - przykłady
typy mediacji – przykłady, od czego to zależy?
trudne mediacje – manipulacja, perswazja, wywieranie wpływu


Każdy moduł kończy się omówieniem i podsumowaniem prezentowanych treści.
Czas trwania: Min 8 godzin lub 1.5 dnia w szkoleniu dwudniowym
Sugerowana ilość uczestników: Grupa od 9 do 12 osób /liczba osób podzielna przez 3 – optymalna praca w trzyosobowych grupach/.

 

Wszelkie prawa koncepcyjne i intelektualne, zastrzeżone©.

 

Opracowanie©: Agnieszka Bazak – Wołczyńska, Marzena Anna Suchocka.

 

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel.: (+48) 693 08 47 47.