Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Marzena-ProcyszynMarzena Anna Suchocka (ACC)

 

Moja tożsamość zawodowa, to bycie coachem, mediatorem organizacyjnym, doradcą biznesowym, trenerem personalnym i szkoleniowcem.

Fascynuje mnie i niezmiennie zadziwia złożoność ludzkiej natury. 

Miarą wszelkich moich działań jest drugi człowiek.

Jako coach, specjalizuję się w coachingu biznesowym, life coachingu oraz coachingu relacji, prowadzących do osiągnięcia pełnej równowagi życiowej, rozwoju i podnoszenia kompetencji. Przestrzegając zasad Kodeksu Etycznego ICF, propaguję coaching holistyczny, w którym sposób zarządzania własnymi emocjami i relacje z innymi ludźmi, wpływają na jakość życia, poszerzają świadomość możliwości i zasobów. W praktyce coachingowej skupiam się na wspieraniu klientów w budowaniu unikatowego, spójnego wizerunku, samoświadomości i osobistego rozwoju, uczestniczę w procesach transformacji zawodowych i życiowych, prowadzących do trwałej zmiany.

 

Coaching w mojej praktyce, to wspomaganie i ukierunkowywanie ludzi w osiąganiu celów i pragnień, poprzez znaczącą

i trwałą poprawę efektywności działania, przy rozwinięciu całego ich potencjału, bez mówienia im, co i jak mają robić.

 

Jako mediator, towarzyszę ludziom w podejmowaniu optymalnych decyzji zawodowych i osobistych, zapewniając bezpieczną i efektywną strukturę dialogu. Wspieram strony w dyskusji nad różnymi aspektami zaistniałej sytuacji, dbam aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane. Poprzez dbałość o proceduralny przebieg spotkań mediacyjnych, pomagam stronom w wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego, świadomego oraz uczciwego i sensownego porozumienia. 

Jako trener personalny i szkoleniowiec, zajmuję się  zagadnieniami związanymi z budowaniem i kreowaniem „marki własnej“, wizerunkiem oraz szeroko rozumianą etykietą w biznesie. Tłem mojej pracy w tych obszarach, jest szacunek dla siebie i innych, praca           z wartościami i emocjami, dająca możliwość pełnego zrozumienia działań i postaw społecznych moich klientów. Najwyżej cenię możliwość merytorycznego wsparcia uczestników szkoleń oraz świadome budowanie partnerskich, pozytywnych relacji z grupą.

 

Z firmą Lach & Partnerzy, współpracuję w zakresie projektów CSR, coachingu, mediacji oraz autorskich szkoleń z zakresu: budowania i świadomości marki własnej, wizerunku i autoprezentacji, etykiety w biznesie, komunikacji, mediacji i negocjacji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w międzynarodowych korporacjach finansowych, gdzie jako manager, praktyk w dziedzinie marketingu korporacyjnego oraz trener wewnętrzny, poznawałam specyfikę zasad współpracy na linii “firma - klient”.

 

Wykształcenie:

 

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie 

dziennikarstwo;

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie 

studia magisterskie - kierunek zarządzanie i marketing 

studia podyplomowe - Coaching Profesjonalny; 

Uniwersytet Warszawski

studia podyplomowe - Psychologia Zachowań Rynkowych (Wydział Psychologii);

studia podyplomowe – Negocjacje, Mediacje oraz inne Alternatywne Metody   Rozwiązywania   Sporów (Wydział Prawa i Administracji);

Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie 

cykl szkoleń MBA;

Studium Trenerów NLP i Przywództwa

Certyfikowany Praktyk NLP oraz Specjalista Projektowania Treningów. 

Certyfikowany Coach ICC, członek International Coaching Community

Certyfikowany Coach ACC (Associate Certified Coach) ICF

 

Ukończyła certyfikowane przez ICF ( International Coach Federation ) programy:

CoachWise Essentials - Coaching Center, Warszawa

Executive Coaching - Academy Of Executive Coaching, Londyn 

Development of a Coach Attitude / Professional Coaching – Urszula Sadomska ( Coach MCC )

Warsztat kształtujący postawę coacha – Master Coach, Warszawa

  

Moją pasją są podróże, dające możliwość doświadczania, przełamywania i obserwacji różnic kulturowych między ludźmi. Prowadząc „aktywny tryb życia“, interesuję się psychologią pozytywną, w kontekście osiągania satysfakcji z życia, rozwoju osobistego i dobrych relacji z otoczeniem oraz logoterapią poszukującą fundamentalnych motywacji w naszym życiu. 

 

Prywatnie - nieustannie w drodze, jestem przede wszystkim sobą, świadomą mamą, przyjacielem, powiernikiem „małych i dużych” radości i smutków, rodziny, znajomych i przygodnych rozmówców. 

 

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel.: (+48) 693 08 47 47