Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Kwestionariusz TKI® został stworzony przez Ralph H. Kilmann i Thomasa jako Conflict Mode Instrument (TKI®)

Każdy człowiek jest uzdolniony i wyposażony w pięć sposobów radzenie sobie z konfliktem. Kwestionariusz TKI® pozwala na lepsze zrozumienie

naszych zachowań podczas zdarzających się w naszym życiu sytuacji zwanych konfliktem i jest kwestionariuszem samooceny. Jest narzędziem, z którego

korzystamy on-line.

 

Jesteśmy jako ludzie posiadaczami pięciu stylów zachowań, z których możemy korzystać. Decyzja, który styl wykorzystujemy do rozwiązania sytuacji

konfliktowej oraz jego efektywność, jest zależna od sytuacji i kompetencji danej osoby. Większość osób eksponuje najmocniej jeden z pięciu stylów

zachowania w zarządzaniu konfliktem, który jest spójny z cechami osobowości i na nich oparty, a z pozostałych korzysta z mniejszym natężeniem.

Wiedza na temat pozostałych modeli zarządzania konfliktem wśród współpracowników, wpływa na wzrost efektywności,

jakości, zdolności do pracy z innymi.

 

Konflikt jest percypowany jako zjawisko negatywne. Konflikty są pozytywne.

Kwestionariusz TKI® jest punktem wyjściowym, by określić przestrzeń na zmianę i postęp. Uczenie się z własnego doświadczania konfliktów w zarządzaniu

i współpracy, jest właściwym i odpowiednim. Dodanie nowych zachowań i umiejętności wzbogaca nasz styl i pozwala na świadome

uwzględnienie nowych mechanizmów. 

 

Jak nawiązać porozumienie pomiędzy konfliktem a zmianą?

Jak połączyć we wspólnej pracy dwa konfliktujące się zespoły/osoby? 

Jak zbudować komunikację bez przemocy?

Jak zmienić konfliktujący system zarządzania? Jak wypracować nowe ścieżki w systemie organizacji?

Czy w pracy uwzględniamy potrzeby obu stron i działamy w relacji wygrany - wygrany

 

Zarządzanie konfliktem, w którym zastosowanie ma kwestionariusz TKI® może dotyczyć różnych relacji i różnych poziomów.

Kwestionariusz został zaprojektowany, by mierzyć ludzkie zachowania w dwóch wymiarach:

 

Wymiar asertywności – nadrzędnym staje się zaspokojenie i ocalenie własnych potrzeb

Wymiar kooperatywności - czyli jak istotnym jest zaspokojenie potrzeb i wymagań innych

 

Pięć stylów (metod) rozwiązywania i radzenia sobie z konfliktem:

 

Rywalizacja

Współpraca

Kompromis

Unikanie

Uleganie

 

Konflikty są pozytywne. Kwestionariusz TKI® pozwala również zwrócić uwagę, że niektóre style są preferowane w nadmiarze lub niedostatecznie

wykorzystywane, w poszczególnych strategiach rozwiązań.

 

Druga część kwestionariusza zawiera pytania diagnostyczne dotyczące sygnałów ostrzegawczych, świadczących o nadużywaniu czy niewystarczającym

wykorzystywaniu danego stylu. Analiza tej części badania wspiera również rozwój nowych kompetencji, zachowań i umiejętności. Wynikiem badania jest

raport zawierający analizę indywidualnej strategii rozwiązywania konfliktów. Mając mapę różnych stylów zarządzania konfliktem, inicjujemy

nowe kreowanie rzeczywistości, inną komunikację, budujemy inną relację.

 

Opracowanie©: Ewa Magdalena Lach