Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Kotwice zawodowe dotyczą obszarów własnych kompetencji, motywów postępowania oraz wartości, jakie są preferowane.

Ze względu na to, że istnieje duże ryzyko, iż odpowiedzi w wypełnianym kwestionariuszu pozwalającym określić nasze najsilniejsze kotwice, mogą być

nacechowane szczególnym rodzajem uprzedzeń, zadaniem tego kwestionariusza i jego celem jest sprowokowanie do myślenia

i przygotowanie do dyskusji. 

 

Kotwice zawodowe określamy w oparciu o kwestionariusz orientacji karier zawodowych według Edgara H. Scheina.

 

W oparciu o przeprowadzone badania i późniejsze wywiady dotyczące historii karier zawodowych kilkuset osób znajdujących się na różnych etapach swoich

dróg zawodowych, wyróżniono osiem kategorii kotwic karier zawodowych:

 

Kompetencje techniczne/ specjalistyczne

Ogólne kompetencje menedżerskie

Autonomia/ Niezależność

Bezpieczeństwo/ Stabilizacja

Kreatywna przedsiębiorczość

Służenie innym/ Poświęcenie dla sprawy

Ciągłe wyzwania

Styl życia

 

Każda z powyższych kategorii dotyczy w pewnym stopniu każdego z nas. Termin "kotwica kariery zawodowej" oznacza obszar czy też

dziedzinę, która jest dla nas na tyle ważna, iż nie jesteśmy gotowi z niej zrezygnować. Każdy z nas buduje wizerunek swojej własnej

osoby w oparciu o taki właśnie wymiar, który na każdym etapie naszej kariery zawodowej pozostaje dla nas czynnikiem nadrzędnym. W celu pełniejszego

zrozumienia koncepcji "kotwic karier zawodowych" należy szczegółowo przeanalizować każdą z nich i zwrócić uwagę na to, jak różnią się od siebie ludzie

reprezentujący rozbieżne kotwice. Celem opisu ośmiu kotwic karier zawodowych jest dostarczenie odpowiedzi na to pytanie. 

 

Każdy opis zawiera ogólną charakterystykę danej kotwicy. Następnie rozpatrywane są kwestie związane z kierowaniem osobą o danej kotwicy, łącznie

z opisem rodzaju pracy, wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń socjalnych, systemu awansu i uznania społecznego, które przez taka osobę są preferowane.

 

“Kotwice kariery zawodowej” zmieniają się podczas naszego rozwoju zawodowego, etapu życia na którym jesteśmy, ewoluują

razem z nami przesuwając ciężar wartości adekwatnie do momentu, w którym są badane.

 

Szczegółowy opis poszczególnych kotwic kariery w oparciu o który pracujemy, został przygotowany przez Panią Zofię Jaworowską - Obłój.