Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Coaching i stosowane w nim narzędzia przedstawiają pewien rodzaj synergii zachodzący pomiędzy nimi, ponieważ sam proces coachingowy jest narzędziem wykorzystywanym w celu osiągania i realizowania wizji, wielokrotnie oparty i wspierany przez tzw. narzędzia coachingowe. Narzędzia również pojawiają się w pracy warsztatowej.

 

Znanych jest wiele narzędzi, które są wykorzystywane w pracy Coacha/Trenera podczas procesu. Część z nich jest elementem sesji coachingowej, stanowi ważny punkt w pracy warsztatowej, służy także ocenie sytuacji wyjściowej, dając bazę do dalszych działań. Narzędzia są często sformalizowane w postaci testów, kwestionariuszy czy ankiet. W firmie Lach & Partnerzy adekwatnie od potrzeb, wybieramy i dostosowujemy narzędzia do stylu pracy preferowanego przez klienta i określonego celu.

 

Przybliżając Państwu możliwości, w naszej pracy pojawiają się takie narzędzia jak:


koło priorytetów, często zwane również kołem życia czy wartości. Pracujemy także nad tworzeniem mapy celów i marzeń, wizualizujemy, pracujemy metodą lustra, parafraz i odzwierciedleń, ponadto robimy burzę mózgu i szukamy zasobów pozwalających odkrywać nowe możliwości.
Pracujemy metodą końca,

czyli określamy co jest Twoim celem i analizujemy co się wydarzyło, że znalazłeś się w upragnionym miejscu. Wykorzystujemy strategię Disneya, analizę SWOT, zadajemy pytania kartezjańskie i wykorzystujemy nasze autorskie modele WARTOŚCI™ oraz INTEGRITY™. Procesy coachingowe, efektywne, pogłębiające samoświadomość w sposób twórczy oparte są o model poziomów logicznych Diltsa.

 

Szerszy opis sformalizowanych narzędzi, znajdziecie Państwo w zakładce Narzędzia, które również wykorzystujemy w pracy.