Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


 

Warsztaty rozwojowe dla menedżerów z cyklu:

 

 b

 

Mózg Lidera v.1.3

 

Jak dzięki odkryciom nauki o mózgu staniesz się skutecznym menedżerem – przywódcą.

 

Dlaczego to ważne – zamiast wstępu

 Uczestniczymy w szkoleniach, dzięki którym nabywamy wielu kompetencji miękkich, uczymy się obsługiwać komputery i różne programy, ale nie uczymy się, jak w sposób maksymalnie skuteczny posługiwać się najbardziej skomplikowanym narzędziem, w jaki wyposażyła nas natura – naszym MÓZGIEM. Mózg ze świata zewnętrznego odbiera sygnały wykorzystując 5 milionów neuronów, głównie związanych ze wzrokiem i słuchem. Kora mózgowa, w której zachodzą wszystkie złożone procesy analizy, podejmowania decyzji, planowania składa się z około 15 miliardów neuronów. Można więc powiedzieć, że mózg wykonuje prace głównie na swoją rzecz, gdyż na kontakt ze światem zewnętrznym wykorzystuje zaledwie 0,3 promile (!) swoich zasobów. Jednocześnie w ciągu każdej sekundy mózg przyjmuje około 200 megabajtów informacji. Obrazowo można to porównać z sytuacją, kiedy w ciągu jednej sekundy oglądamy w przyspieszonym tempie 6 minut filmu. Nic więc dziwnego, że widzimy i słyszymy w sposób świadomy tylko to, co mózg chce, abyśmy widzieli i słyszeli, a na dużą część informacji nie tylko nie jesteśmy w stanie zareagować, ale nawet świadomie jej zauważyć. To tłumaczy również fakt, dlaczego tak trudno czasami ludziom się porozumieć i wzajemnie zrozumieć. To również pokazuje, jak ważna dla każdego lidera/menedżera jest znajomość prawideł i reguł, według których działa mózg. Bez tej wiedzy niezwykle trudno jest im odpowiednio komunikować się z innymi i skutecznie ich motywować, jak i optymalnie podejmować własne decyzje i rozwiązywać pojawiające się problemy.

 Kolejny powód, dla którego znajomość działania mózgu jest praktycznie niezbędna dla każdego lidera/menedżera zawiera się w spostrzeżeniu, że szybko zmieniający się wokół świat stawia nowe wyzwania przed menedżerami. Aby osiągnąć sukces zarówno osobisty, jak i sukces organizacji, dla których pracują już nie wystarcza, że będą jedynie kierowali pracą swoich podwładnych. Chcąc wyzwolić pełen potencjał swoich pracowników, muszą stać się dla nich prawdziwymi, świadomymi liderami, którzy umieją szybko i zdecydowanie i co najważniejsze skutecznie reagować na zachodzące zmiany. Nie będzie to możliwe bez zrozumienia, że mogą to osiągnąć dzięki umiejętności zmiany sposobu myślenia swojego i swoich ludzi. Elastycznie reagowanie przez menedżerów na zachodzące zmiany będzie od nich wymagało umiejętności zarządzenia zmianą przede wszystkim dotychczasowego sposobu myślenia, zarówno ich, jak i zespołów, którym przewodzą. Jedynie zmiana sposobu myślenia gwarantuje, że zmiany będą trwałe. Żeby to było możliwe, menedżer powinien być wspierany przez wiedzę, jak działa mózg, którym posługujemy się w sposób nie zawsze doskonały.

  

Zawartość programu

 Z myślą o menedżerach, którzy pragną stać się skutecznymi przywódcami, wykorzystującymi w swojej praktyce zawodowej wyniki badań nad mózgiem, czyli menedżerami zarządzającymi w sposób przyjazny mózgowi (zarówno ich własnemu, jak i osób, z którymi wchodzą w relacje zarówno zawodowe, jak i prywatne), opracowaliśmy cykl warsztatów, które nazwaliśmy „Mózg Lidera. Jak dzięki odkryciom nauki o mózgu staniesz się skuteczniejszym menedżerem – przywódcą”. W czasie 2-dniowych warsztatów uczestnicy znajdą między innymi odpowiedzi na pytania:

  

 1. Co oznacza i dlaczego – Przywództwo Przyjazne Mózgowi
 2. Czym jest i z czego się składa neurowstęga przywództwa
 3. Kiedy mózg decyduje za nas i jak się przed tym bronić
 4. Dlaczego ludzie są przeciwni zmianom, nawet wbrew ich własnym interesom
 5. Jak wiedza o mózgu pozwala Ci się optymalnie komunikować i skutecznie motywować
 6. Co wiedza o mózgu mówi o podejmowaniu najlepszych decyzji i rozwiązywaniu pojawiających się problemów
 7. Jak zarządzać emocjami swoimi i innych i dlaczego to takie ważne
 8. Jak sprawnie współpracować z innymi
 9. Jak w tym pomaga znajomość i stosowanie Modelu Potrzeb Społecznych Mózgu 5PS/BrAiN
 10.  
 11. .… i wiele, wiele innych

  

Program „Mózg lidera” to 20% czasu poświęconego na miniwykłady, pozostały czas to ćwiczenia, rozwiązywanie studiów przypadku, praca w grupach, wszystko w oparciu o konkretne, wzięte z życia firm przykłady.

 

Program podstawowy może ulegać rozszerzeniu o moduły dodatkowe, zgodnie z potrzebami zamawiającego:

 

Moduł II. Mózg lidera. Przewodzenie innym      - 1 dzień

 

Moduł III. Mózg lidera. Motywowanie               - 1 dzień

 

Moduł IV. Mózg lidera. Komunikacja                 - 1 dzień

 

 

 Dla kogo te warsztaty

 

Warsztaty będą szczególnie pomocne dla  wszystkich menedżerów i liderów zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności przywódczych oraz osób, które pragną stać się przywódcami przyjaznymi mózgowi. Zapraszamy również szefów działów HR, którzy poszukują nowych, atrakcyjnych, inspirujących i efektywnych obszarów rozwoju menedżerów w swoich firmach.

 

 

 

Wszelkie prawa koncepcyjne i intelektualne, zastrzeżone©.

Opracowanie©: Dariusz Niedzieski

Kontakt:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: (+48) 693 08 47 47