Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Warsztat – Integracja Grupy

 

Cel

Baza teoretyczna

Zainicjowanie procesu grupowego

Wprowadzenie i zapoznanie się uczestników i prowadzących.

Praca na procesie grupowym z wykorzystaniem podejścia Gestalt oraz socjoterapii

Ustalenie oczekiwań i potrzeb uczestników.

Zapoznanie uczestników z tematyką warsztatów.

Wypracowanie zasad współpracy na czas cyklu warsztatów.

Budowanie bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Wzbudzanie refleksji nad potrzebą i kierunkiem osobistego rozwoju

Szukanie odpowiedzi na pytanie:

- czym dla mnie jest rozwój osobisty?

- jaka jest motywacja mojego rozwoju?

- czy i jak mój rozwój osobisty może wzmocnić rozwój zawodowy?

Praca na procesie grupowym z wykorzystaniem podejścia Gestalt oraz socjoterapii

6 x O – od świadomości do dojrzałości

Przedstawienie założeń programu „6 x O”:

1. Otwartość

2. Odpowiedzialność

3. Odwaga

4. Opanowanie

5. Orientacja w rzeczywistości

6. Optymizm

Psychologia humanistyczno-egzystencjalna

Odpowiedź na pytanie, czym różni się pomysł na siebie od potrzeby rozwoju.

 

 

Opracowanie©: Katarzyna Żak – Ratajczak; Tomasz Żak

Trenerzy: Tomasz Żak, Katarzyna Żak – Ratajczak

 

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: (+48) 693 08 47 47