Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


KONFLIKT „Kto się lubi, ten się czubi”.

Cel szkolenia:

poznanie definicji i pojęć związanych z konfliktem.
zrozumienie mechanizmów konfliktu, jego typów i etapów eskalacji.
sprawdzenie własnego zachowania w sytuacjach konfliktowych, predyspozycji do zarządzania konfliktem i jego rozwiązywania.

Umiejętności i korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

zdobycie wiedzy na temat konfliktu i jego źródeł.
umiejętne diagnozowanie konfliktu w poszczególnych jego fazach.
poznanie i praktyczne zastosowanie narzędzi zarządzania konfliktem.
skuteczne stosowanie metod rozwiązywania konfliktu i budowania trwałego porozumienia.
wypracowanie własnych metod dochodzenia do porozumienia.

Dla kogo - przeznaczenie szkolenia:

Dla wszystkich, którzy chcą poznać specyfikę konfliktu aby zwiększyć swoje szanse i umiejętności na jego rozwiązywanie.
W organizacji: Dla managerów, pracowników działów HR, project managerów, osób kierujących grupami lub zespołami. Dla stron sporów zbiorowych oraz przedstawicieli np. związków zawodowych.

Metody szkolenia oraz materiały:

Szkolenie w formie warsztatu interaktywnego, ćwiczenia na przykładach biznesowych, wykłady, symulacje, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom. Możliwość pracy z prawdziwymi przypadkami dotyczącymi danej grupy / organizacji.
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej.

Opis szkolenia oraz plan ramowy (omawiane zagadnienia):

Szkolenie w formie modułowej, składające się z 3 modułów zawierających część teoretyczną, ćwiczenia i pracę na przykładach biznesowych.
Moduł I – teoria dotycząca konfliktu

co to jest konflikt? Definicja konfliktu. Przykłady
co nam daje konflikt?
wzorzec i poziomy konfliktu. Przykłady, ćwiczenia
etapy eskalacji konfliktu – do czego to może prowadzić…

Moduł II – omówienie poszczególnych etapów konfliktu

koło konfliktu Moore’a. Jak rozpoznać typ konfliktu?
cykl konfliktu
trójkąt satysfakcji
trójkąt umiejętności

Moduł III – praktykowanie metod pozasądowego rozwiązywania konfliktu

atakuj problem nie ludzi
pozasądowe sposoby rozwiązywania konfliktów

mediacje
facylitacje
negocjacje

Każdy moduł kończy się omówieniem i podsumowaniem prezentowanych treści.
Czas trwania: Min. 6 godzin lub 1,5 dnia szkolenia
Sugerowana ilość uczestników: Grupa od 10 do 14 osób.

 

Wszelkie prawa koncepcyjne i intelektualne, zastrzeżone©.

 

Opracowanie©: Agnieszka Bazak – Wołczyńska, Marzena Anna Suchocka.
 
Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: (+48) 693 08 47 47.