Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


KOMUNIKACJA W KONFLIKCIE – Porozumienie bez przemocy słownej.


Cel szkolenia:

przedstawienie i pogłębienie wiedzy o specyfice komunikacji w konflikcie.
praktyczne zastosowanie metod i technik aktywnego komunikowania w sytuacjach konfliktowych.
poznanie wzorca komunikacji oraz niezbędnych zasad komunikacji.
ćwiczenie efektywnego komunikowania się w konflikcie.
praktyczne wykorzystanie umiejętności zarządzania stresem, emocjami oraz asertywnymi technikami komunikacji.

Umiejętności i korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

efektywne komunikowanie się w sytuacji konfliktu.
poznanie i praktyczne zastosowanie technik aktywnego słuchania.
łączenie empatii z asertywnością.
zastosowanie komunikatu „ja” w komunikacji.
poznanie i korzystanie ze złotych zasad komunikacji.
świadome stosowanie komunikacji niewerbalnej.

Dla kogo - przeznaczenie szkolenia:

Dla wszystkich dążących do świadomego i efektywnego komunikowania się w sytuacjach konfliktowych, chcących rozwijać swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności związane konstruktywną wymianą zdań, prowadzącą do satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich stron konfliktu. Dla poszukujących wsparcia w rozwoju umiejętności stosowania strategii, metod i technik zarządzania konfliktem.
W organizacji: Dla managerów, pracowników działów HR, project managerów, osób kierujących grupami lub zespołami. Dla stron sporów zbiorowych oraz przedstawicieli np. związków zawodowych.

Metody szkolenia oraz materiały:

Szkolenie w formie warsztatu interaktywnego, ćwiczenia na przykładach biznesowych, Analiza przypadków, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom. Możliwość pracy z prawdziwymi przypadkami dotyczącymi danej grupy / organizacji. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej. 

Opis szkolenia oraz plan ramowy (omawiane zagadnienia):

Szkolenie w formie modułowej.
Moduł I (ok. 1,5 h) - Wprowadzenie lub przypomnienie podstawowych pojęć. Część merytoryczna, zawierająca prezentację, odwołująca się do ogólnej wiedzy
i doświadczeń biznesowych uczestników w zakresie komunikacji w sytuacjach konfliktowych.

co to jest komunikacja nietoksyczna? Definicja i przykłady
wzorzec komunikacji.
złote zasady komunikacji

Moduł II (ok. 4,5 h) – ćwiczenia praktyczne uczestników

aktywne słuchanie? Techniki, ćwiczenia i przykłady
empatyczna komunikacja a asertywność – Ćwiczenia, przykłady
komunikat „ja”. Informacja zwrotna - Ćwiczenia
komunikacja niewerbalna

Każdy moduł kończy się omówieniem i podsumowaniem prezentowanych treści.

Czas trwania: 4 - 6 godzin lub ½ dnia szkoleniowego w przypadku szkolenia 2 - dniowego
Sugerowana ilość uczestników: Grupa od 10 do 14 osób.

Wszelkie prawa koncepcyjne i intelektualne, zastrzeżone©.

Opracowanie©: Agnieszka Bazak – Wołczyńska, Marzena Anna Suchocka.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: (+48) 693 08 47 47.