Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


INTERESY I STANOWISKA

Cel szkolenia: 

przedstawienie i pogłębienie wiedzy na temat interesów ludzi jako czynnika mającego wpływ na ich stanowiska i decyzje.
wykazanie różnic między tymi pojęciami, praktyczna nauka ich rozpoznawania i analizowania w sytuacjach konfliktowych.
wykazanie, że zaspokojenie własnych interesów nie musi oznaczać wymuszania ustępstw na innych.

Umiejętności i korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

zdobycie umiejętności definiowania i rozpoznawania różnic między interesami a stanowiskami.
pogłębienie umiejętności radzenia sobie z konfliktami w organizacji np. w przypadku braku chęci współpracy z drugiej strony.
zdobycie umiejętności warsztatowych, ćwiczenie umiejętności oddzielania ludzi od problemu oraz praktyczne wykorzystanie „trójkąta satysfakcji”.

Dla kogo – przeznaczenie szkolenia:

Szkolenie dla osób pragnących zdobyć lub pogłębić swoje umiejętności negocjacyjne, mediacyjne oraz poznać nowe sposoby rozwiązywania konfliktów.
W organizacji: Dla managerów, pracowników działów HR, project managerów, osób kierujących grupami lub zespołami, często o rozbieżnych celach i interesach. Dla osób biorących udział w sporach zbiorowych oraz mających kontakty np. z związkami zawodowymi.

Metody szkolenia oraz materiały:

Szkolenie w formie warsztatu interaktywnego, ćwiczenia na przykładach biznesowych. Możliwość /po wcześniejszym ustaleniu/ rozpatrzenia konkretnego przypadku interesującego dla danej grupy/organizacji.
Materiały w formie elektronicznej i papierowej.

Opis szkolenia oraz plan ramowy (omawiane zagadnienia):
Szkolenie w formie modułowej.

Moduł I (ok. 1h) – wprowadzenie lub przypomnienie podstawowych pojęć. Część merytoryczna zawierająca prezentację oraz odwołująca się do ogólnej wiedzy uczestników
i ich doświadczeń biznesowych w zakresie zachowań i reakcji w sytuacjach konfliktowych.

• Co to są interesy, stanowiska, kwestie – rozróżnienie, definicje i przykłady
• Brak porozumienia a zaspokojenie interesów stron
• Typy interesów i „Trójkąt satysfakcji”
• Interesy – jak określają problem, motywują ludzi?

Moduł II (i kolejne po 1,5h każdy) - „case study”, ćwiczenia praktyczne uczestników.

• Czy znasz Twoje interesy?
• Odkrywanie ukrytych interesów drugiej strony - techniki
• „Oddzielanie ludzi od problemu”
• Co to jest kompromis?

Każdy moduł kończy się omówieniem i podsumowaniem prezentowanych treści.
Czas trwania: 4 godziny lub ½ dnia szkoleniowego w przypadku szkolenia 2-dniowego
Sugerowana Ilość uczestników: Grupa od 10 do 14 osób.

Wszelkie prawa koncepcyjne i intelektualne, zastrzeżone©.

Opracowanie©: Agnieszka Bazak – Wołczyńska, Marzena Anna Suchocka.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: (+48) 693 08 47 47.