Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


ETYKIETA BIZNESU – SAVOIR VIVRE, opis szkolenia

 

Etykieta biznesu – savoir vivre, ma swoją specyfikę, choć wiele jej elementów pochodzi wprost z zasad etykiety towarzyskiej. Zachowania zgodne z jej

zasadami pomagają i są bardzo znaczące, we wszelkiego rodzaju relacjach służbowych i prywatnych. Niezależnie od tego na jakim stanowisku się znajdujesz,

postępowanie zgodne z zasadami etykiety biznesu w połączeniu z troską, szacunkiem i uczciwością wobec innych, jest obecnie obowiązującym standardem

w kontaktach biznesowych.

 

Ze względu na coraz większą współzależność i integrację państw, społeczeństw, gospodarek i kultur oraz międzynarodowy charakter działalności biznesowej,

wiele korporacji wymaga od swoich pracowników znajomości savoir vivre‘u, co w dłuższej perspektywie ma bezpośrednie znaczenie w rozwoju także Twojej

kariery zawodowej, możliwości zmiany pracy czy awansu. Dobre maniery oraz właściwy styl życia, są czynnikami decydującymi o karierze zawodowej.Twój

wygląd zewnętrzny oraz swoboda zachowania, stanowią klucz do sukcesu. Nienaganne maniery pracowników, są postrzegane przez wiele przedsiębiorstw

jako sposób na nawiązanie długotrwałych więzi z klientami. Warto wiedzieć, że samo wyrażenie savior vivre, pochodzi z języka francuskiego i można je

przetłumaczyć jako Sztuka ŻyciaNiezbędnymi jej elementami są, kultura osobista i kultura współżycia w grupie, które kreują dobre obyczaje i dobre

zachowania.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

pozyskanie wiedzy dot. ważności zagadnień związanych z etykietą biznesu

poznanie zasad etykiety towarzyszących spotkaniom biznesowym

zasady „dress codu” w biznesie w kontaktach służbowych

jak wywrzeć i utrzymać „pierwsze dobre wrażenie”

znajomość zasad precedencji służbowej

poprawność w bezpośrednich kontaktach biznesowych

prowadzenie poprawnej korespondencji biznesowej

faux pas w kontaktach służbowych

świadomość różnorodności kulturowej  w biznesie

ćwiczenie i stosowania zasad etykiety biznesu w kontaktach służbowych

 

Komu dedykowane jest szkolenie:

Szkolenie adresowane jest do osób, które reprezentują firmy na spotkaniach biznesowych, są przedstawicielami handlowymi, występują publicznie, utrzymują

kontakty służbowe z kontrahentami i partnerami biznesowymi oraz dla tych wszystkich, którzy chcą zmienić lub poprawić swój wizerunek biznesowy aby

świadomie kierować swoim rozwojem zawodowym.

 

Metodyka szkolenia

interaktywne warsztaty , studium przypadku i ćwiczenia aktywizujące do nauki

inspirujące przykłady i historie dotyczące etykiety biznesu

praca indywidualna i zespołowa oraz burza mózgów

wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz innych dostępnych narzędzi

 

Ramowy program szkolenia

 

Kontakty osobiste

 

   wchodzenie do pokoju służbowego

 powitanie i przedstawianie się

 rozmowa biznesowa, formy zwracania się w rozmowie

 rozmowa telefoniczna

 wręczanie/przyjmowanie prezentów

 wychodzenie ze spotkania, pożegnanie

 sytuacje niezręczne  (faux pas)

 różnorodność kulturowa w kontaktach biznesowych

 

Korespondencja służbowa

 

  listy, korespondencja mailowa

  zaproszenia, życzenia

 

Wizytówki

 

  karta wizytowa

  rodzaje kart wizytowych

  wręczanie/przyjmowanie wizytówek

 

Ubiory służbowe - DRESS CODE

 

  podstawowe typy ubioru służbowego

  dodatki do ubioru służbowego

  błędy w ubieraniu się

 

Trudne i nietypowe sytuacje w kontaktach służbowych

 

   studium przypadku

   pytania uczestników dot. konkretnych sytuacji

 

Wokół stołu

 

  organizacja przyjęć

  aranżacja stołu na przyjęcia

  zastawa stołowa

     rodzaje przyjęć

 

 

Opracowanie/Projekt©: Marzena Suchocka

Prowadzenie: Marzena Suchocka

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: (+48) 693 08 47 47