Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


„ Lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich.” Andrzej Sapkowski

 

Dla wielu osób coaching kariery, czy coaching talentu to bardzo zbliżone procesy i przenikające się obszary. Coaching wspiera zarówno w dookreśleniu zawodowym, jak i w rozwoju osób dedykowanych do awansu, pozostających w ścisłej korelacji z potrzebami i oczekiwaniami rozwoju organizacji.

 

Coachowie kariery pracują wykorzystując narzędzia odkrywające potencjał i predyspozycje zawodowe klienta. /MBTI®, 360˚, EC report/ Proces coachingowy wspiera realizację zawodowych aspiracji. Skupia się i wychodzi od wartości każdego człowieka, coach towarzyszy klientowi w procesie rozwoju kariery czy talentu.

 

Coaching kariery/talentu rysuje mapę z drogowskazami po wewnętrznych ścieżkach klienta, który wykorzystuje swoje umiejętności, możliwości, zachowania, potencjał, doświadczenie do osiągania wyznaczonych, określonych przez siebie czy organizację celów. Coach wspiera i uczestniczy z klientem w przestrzeni bycia samoświadomym, samodzielnym, odpowiedzialnym za zmianę, pewnym swoich działań.

 

Klient zyskuje umiejętność integralnej komunikacji, buduje pozytywną relację pomiędzy pragnieniem, własną aspiracją a zewnętrznym oczekiwaniem.
Temat empatii, elastyczności, otwartości, uczciwości w komunikacji, prawdziwości w działaniu, klaruje się w procesie.


Przechodzimy przez etapy sprecyzowania gdzie dzisiaj jest klient, ze swoimi wartościami, umiejętnościami, zachowaniem. Kim jest a gdzie jest jego cel. Aktualizujemy kompetencje i wzmacniamy klienta w wymagającej zmianie, w motywacji i realizacji wyznaczonych celów. Sprawdzamy energię, chęci, motywację, zaangażowanie, optymizm.

 

Klient jest w procesie rozwoju kariery/talentu osobą sprawczą, ma kontrolę, wolę do podejmowania decyzji, sam mierzy czy jego cel jest ambitny. Klient ustala co określa osiągnięcie celu, jakiego potrzebuje wsparcia, tworzy nowy wzorzec działania, określa czas. Szuka odpowiedzi na fundamentalne pytania:

Jakie jest moje środowisko, które będzie mnie rozwijało i wspomagało? 

Jakie działania wybieram, które mi służą? 

Czy mój cel jest spójny z moimi wartościami i tym kim jestem i kim chciałbym być?

 

Idziemy drogą transformacyjnej zmiany, klient szuka kierunku. Konstruktywna nawigacja sprawia odkrycie ścieżki dostępu do tego, co klienta buduje, do jego potencjału oraz wartości, do siły realizacji pragnień i wygrywania. Praca i pasja.

 

Opracowanie©: Ewa Magdalena Lach

Coachowie: Ewa Magdalena Lach, Agata Gebhardt, Marzena Suchocka, Tomasz Żak