Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Coaching metodą psychologii procesu

 

Coaching metodą psychologii procesu jest drogą do pozyskania informacji na temat ról jakie pełnisz w swoim życiu i wartości, które Cię prowadzą. Jest lekcją świadomego z nich korzystania, doświadczania i płynnego przechodzenia od jednej tożsamości do drugiej  w zależności od pojawiających się sytuacji.  

Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytania: Kim teraz jestem, a kim chcę być? Jakie role pełnisz teraz w życiu? Którą z ról chcesz zmienić? Jakie są związane z nią wartości i przywileje?  W czym ta rola Cię ogranicza? Kto w Tobie chce zmiany? Co to jest za postać?  Jakie są dla niej ważne wartości ? Kto jest przeciwko ? Z czym musisz się pożegnać, a co warto zabrać ze sobą? Kim będziesz po zmianie?

Zapraszam na cykl sesji  coachingowych, podczas których  wspólnie poszukamy  odpowiedzi na te pytania.

Jak będziemy pracować ?

  • Najbardziej efektywny sposób dla przeprowadzenia skutecznej zmiany to cykl 8 - 12 sesji, w odstępie czasowym średnio co 2 tygodnie.
  • Czas trwania jednej sesji to 1,5 - 2 h.
  • Sesje odbywają się w formie spotkań
  • Każda sesja  zakończona jest  feedbackiem (informacją zwrotną) oraz sformułowaniem zadań/ćwiczeń w formie ustnej lub mailem.

 

 

Cykl dzieli się na 4  etapy:

 

  1. 1.Ustalenie Obszaru Coachingu i Diagnoza znarzędzi pozwalających na dokładną i skuteczną diagnozę wskazanego przez Klienta obszaru, poprzez poszerzenie świadomości na temat pełnionych ról, wartości i jakości kierujących jego życiem,  zrozumienie  zachowań oraz znaczenia trudnych wydarzeń, emocji, symptomów.

 

Jednym z ważnych i niezwykle wartościowych elementów jest feedback, na podstawie  krótkiego wywiadu z 8 wybranymi przez Klienta osobami  na temat  cech, zachowań, umiejętności, wartości, mocnych i słabych stron  Klienta  z interesującego go  obszaru. Wywiad jest prowadzony telefonicznie przez Coacha i przekazany z zachowaniem poufności.

 

  1. 2.Wyznaczanie Celu z pełną świadomością Klienta na temat jego tożsamości/ ról oraz ważnych wartośi jakości.

Cel jest: R – realny, U – umiejscowiony w czasie, M – mierzalny, A – atrakcyjny, K – konkretny, E- ekologiczny

 

  1. 3.Ustalenie Planu połączone jest m.z budowaniem światów; w jakim Klient jest obecnie i w jakim chce się znaleźć, ustalaniem z jakiego świata jest cel (stary-nowy), na jakim etapie jest Klient, analizą SWOT (mocne - słabe strony, możliwości – zagrożenia).

 

  1. 4.Realizacja Planu i Weryfikacja Postępów to etap działania i kształtowania rzeczywistościz tożsamością, wizją i wartościami Klienta - pokonywanie progów, nauka nowych nawyków, eliminowanie zbędnych przekonań, realizacja wyznaczonych zadań z nowego świata, rozszyfrowywanie tajnych planów i układanie jawnych, praca z tym co jest najgorsze i najtrudniejsze, praca z tym co się przydarza, symptomami, ze snami.

 

Opracowanie i prowadzenie:© Agata Gebhardt

Kontakt: tel.: 609 210 461, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Co to jest  psychologia procesu ?

Psychologia Zorientowana na Proces inaczej psychologia procesu lub POP (ang. Process Oriented Psychology).została stworzona przez Arnolda Mindella - fizyka, psychologa, analityka jungowskiego. To filozofia, metoda psychoterapeutyczna, metoda pracy z problemami społecznymi, która czerpie ze wschodniego - szczególnie taoistycznego sposobu myślenia, psychologii C.G. Junga, odkryć współczesnej fizyki. Szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, tłumaczy rzeczywistość, zadaje pytania, inspiruje. Od początku lat siedemdziesiątych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej i grupowej przemiany.

Proces rozumiany jest tu jako przepływ, ciągła zmiana informacji odbieranej i doświadczanej przy pomocy wzroku, słuchu, ruchu, czucia, poprzez związki z ludźmi i ze światem.

Praca z Procesem opiera się na założeniu, że wszystko co się nam przydarza jest potencjalnie znaczące i przydatne, jak np.: konflikty, trudności w relacjach, symptomy cielesne, choroby, sny, fantazje, wypadki i uzależnienia są przejawami procesu.

Celem pracy z procesem jest odkrywanie  wspólnie z klientem znaczenia tych doświadczeń. Dzięki temu zmienia się jego sposób doświadczania siebie i świata, co pomaga nie tylko rozwiązać problem, ale przede wszystkim pozwala korzystać z potencjału osobistego i poszerza granice tożsamości.

Więcej informacji: www.processwork.pl