Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Artykuły

Program warsztatu /CCE/

 

Metamorfozy świadomości™

Potęga Wartości™, Siła Kompetencji™, Głębia Emocji™

 

Dla kogo: dla osób zajmujących się:

coachingiem indywidualnym, grupowym, zespołowym,

mentoringiem indywidualnym, grupowym,

mediacjami biznesowymi, w organizacji, rodzinie,

doradztwem, zarządzaniem zasobami ludzkimi,

szkoleniami, warsztatami,

Cel warsztatu:

zwrócenie uwagi na budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa własnego oraz grupy / zespołu / klienta w budowaniu relacji i współpracy,

świadoma obecność w pracy z drugim człowiekiem,

efektywna i bezpośrednia komunikacja poprzez zadawanie pytań sięgających sedna wartości, kompetencji i emocji

zrozumienie roli wartości, kompetencji i emocji w świadomym zarządzaniu rzeczywistością własną.

budowanie tolerancji i akceptacji dla różnych perspektyw postrzegania wartości, kompetencji i emocji,

rozpoznawanie i rozumienie emocji oraz ich roli w  rozwoju własnym / grupy / zespołu / klienta,

projektowanie działań, planowanie i wytyczanie celów w oparciu o świadomą znajomość własnych kompetencji, stojących za nimi emocji i wartości.

 

Założenia warsztatowe:

Warsztat składa się z 24h szkoleniowych, w tym 16h CCE, akredytowanych przez ICF, dających możliwość odnowienia lub uzyskania akredytacji International Coaching Federation.

 

1. Blok I Świadomość - czym jest, jak ją rozumiemy, jak ją wykorzystujemy w pracy?

omówienie pracy z kartami Metamorfozy Świadomości™

autoprezentacja

ekspozycja własnej osoby przed grupą

nadanie kierunku i jakości komunikacji w grupie

budowanie zaufania i akceptacji w grupie

okazywanie szacunku i zrozumienia dla przekonań, stylu bycia i komunikacji innych

2. Blok II Wartości – jak je definiujemy i jak są przez nas prezentowane?

praca z wartościami przy użyciu kart Potęga Wartości™

budowanie świadomej obecności i podążanie za odkryciami wartości

wzmacnianie i ćwiczenie umiejętności pracy w grupie

ćwiczenie świadomej komunikacji i zaznaczania swojej obecności w grupie poprzez współdziałanie

rozwijanie umiejętności osiągania rezultatów i projektowania działań dla grupy

3. Blok III Emocje – czym są emocje, jak je wyrażamy i rozpoznajemy?

praca z emocjami i przekonaniami przy użyciu kart Głębia Emocji ™

transformowanie emocji w działania

pogłębienie świadomości posiadanej (własnej) mapy emocji,

świadome rozróżnianie emocji będących następstwem czynników zewnętrznych

uświadomienie sobie wpływu słów na emocje własne,

doświadczenie pozawerbalnego komunikowania emocji

docenianie i uznanie wartości posiadanych emocji

generowanie konstruktywnych rozwiązań w kontekście własnych emocji

4. Blok IV Kompetencje – jak wiedza, umiejętności i postawa budują kompetencje?

praca z kompetencjami przy użyciu kart Siła Kompetencji™

udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

formułowanie pozytywnych i szczerych wypowiedzi dotyczących innych osób, bez oceniania i krytyki

przyjmowanie informacji na własny temat z wdzięcznością i zainteresowaniem, bez zawstydzenia i zagłuszania komunikatu

umiejętność identyfikowania własnych kompetencji

umiejętność rozpoznawania kompetencji innych

odkrywanie posiadanych przekonań i możliwość pracy z nimi

projektowanie działań w kontekście celu

umiejętność budowania profilu kompetencji

umiejętność analizowania kompetencji w oparciu o podział zastosowany w kartach Siła Kompetencji™

5. Blok V Kompilacja pracy z wartościami, kompetencjami i emocjami.

6. Blok VI Certyfikacja.

Sesje/spotkania prowadzone przez Uczestników z wykorzystaniem narzędzia Metamorfozy Świadomości. Wymagania dotyczące certyfikacji: (100% obecności każdego Uczestnika, przeprowadzenie przez każdego Uczestnika części sesji/spotkania z wykorzystaniem narzędzia). Szkolenie prowadzone w języku polskim.

 

Metodyka warsztatu:

interaktywny warsztat

ćwiczenia aktywizujące do rozwoju

wykorzystanie narzędzia Metamorfozy Świadomości™

 

Cena szkolenia zawiera:

trzy dni szkoleniowe (24 godziny)

zestaw kart METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™

certyfikat ukończenia szkolenia i uzyskania 16 godzin szkoleniowych CCE, akredytowanych przez ICF, dających możliwość odnowienia lub uzyskania akredytacji International Coaching Federation

zestaw kart „METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™” z bezterminową licencją na ich wykorzystywanie do pracy własnej

roczna licencja na prowadzenie treningów trenerskich z narzędzia „METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™”

materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Cena dla jednej osoby: 2 200,00 PLN netto + 23% VAT

 

Terminy pierwszej edycji szkolenia:

Warszawa 6-8 listopada 2015 roku

Poznań 25-27 września 2015 roku

 

Zapisy i szczegółowe informacje organizacyjne, w korespondencji mailowej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Wszelkie prawa koncepcyjne i intelektualne, zastrzeżone ©.

Opracowanie©: Marzena Anna Suchocka, Ewa Magdalena Lach

 

akredytacja programu CCE