Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


“Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spór, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga przywództwa.” 

Peter Drucker

 

Coaching przywództwa odkrywa potencjał. Dedykowany jest głównie osobom, które dzięki własnemu wysiłkowi zaistniały w strukturach kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, organizacjami. Wprowadza porządek, harmonię, efektywnść, w oparciu o potencjał emocjonalny i intelektualny lidera. W pracy z zakresu przywództwa mamy możliwość wykorzystania między innymi takich narzędzi jak ocena 360 stopni, MBTI® czy Kotwice Kariery Scheina.

 

Istniejących modeli przywództwa znanych jest wiele: zintegrowany model przywództwa ILM, model Kouzesa i Posnera, model kapitału emocjonalnego przywódcy EC, przywództwo alfa Diltsa czy przywództwo na wyższym poziomie Kena Blancharda. Niezależnie od drogi rozwijającej nas jako przywódców, od miejsca z którego wychodzimy, od modelu, coaching przywództwa zawsze oparty jest na wartościach. Najważniejszą i najcenniejszą z nich jest wiarygodność.

 

Najciekawsza w przywództwie umiejętność, to sztuka pokazania współpracownikom, podwładnym drogi do osiągnięcia celów   i zdobycia szczytu. Przeszłością staje się model oparty na bezwarunkowej zgodzie podwładnych i władczym zarządzaniu lidera, nadal popularny

i kultywowany w polskiej kulturze.

 

Podstawą modelu Kouzesa i Posnera jest założenie, że w przywództwie ważniejsze jest zachowanie niż osobowość. Wskazuje on na pięć głównych elementów dobrej praktyki wzorowego lidera: świadome kreowanie drogi, ispirowanie do tworzenia wspólnej wizji i jej dzielenia, prowokowanie procesu, zachęcenie do zaangażowania w działaniu, porwanie ludzi z głębi serca, z przekonania i wiary.

Blanchard wskazuje na ważność osób dla których stajemy się liderami dyskredytując skupienie na samym sobie.

Celem lidera jest osiągnięcie rezultatu w działaniu z ludźmi.

Lider musi mieć właściwy cel. Coaching jest procesem zdefiniowania celu, skorzystaniem z zasobów i wzmocnieniem, czy też rozwinięciem umiejętności pozwalających na wejście na szczyt. W coachingu przywódczym macie Państwo możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów, zrozumienia własnych motywacji, określenia wizji, odkrycia najważniejszych wartości. Coaching liedrów wspiera Was a Wy ludzi z którymi pracujecie.

 

Opracowanie©: Ewa Magdalena Lach

Coachowie: Ewa Magdalena Lach, Agata Gebhardt, Marzena Suchocka, Katarzyna Milewska, Tomasz Żak