Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


„Jesteśmy tym, co o sobie myślimy".

Budda Siakjamuni

 

To jak inni Cię postrzegają, w sferze publicznej tworzy Twój niepowtarzalny wizerunek. W kontaktach biznesowych ważne jest prezentowanie

spójnego obrazu własnej osoby. Spójność polega na zrównoważeniu komunikacji niewerbalnej z komunikacją werbalną oraz

prezentacji siebie w sposób tożsamy z wyznawanym systemem wartości, sposobem postrzegania świata i myślenia o sobie.      

Coaching wizerunkowy to proces  tworzenia lub zmiany wizerunku w zgodzie z samym sobą, pozwalający na swobodne prezentowanie swojej osoby,

realizację pasji życiowych i planów biznesowych z większą skutecznością i swobodą.  To konsekwentne budowanie własnej pozycji i zwiększanie swojej

wartości,  jako osoby odnoszącej sukcesy w każdej dziedzinie życia, to racjonalne planowanie kariery.

Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu intuicji, wiedzy i doświadczenia, możesz zarządzać wizerunkiem własnym w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Wartością jest Twoja profesjonalna i osobista reputacja budująca wiarygodność oraz poczucie bezpieczeństwa, które wzbudzasz u klientów, kontrahentów i partnerów.

 

Ważne pytania coachingowe:

Jak chcę być postrzegany przez innych?

Jak widzą mnie inni?

Na ile ważny jest dla mnie wizerunek w komunikacji publicznej?

Na ile mój wizerunek jest dla mnie korzystny lub mi szkodzi?

Czy moja wiedza o mnie jest spójna z tym sądzą o mnie inni?

 

Proponowane ćwiczenia w ramach sesji coachingowych:

Analiza wizerunku (fotografia, video)

Analiza brzmienia (nagranie głosu)

Analiza sposobu ubierania się (adekwatnie do sytuacji)

Zestrojenie komunikacji werbalnej z komunikacją niewerbalną

 

Opracowanie/Projekt©: Marzena Suchocka

Coach: Marzena Suchocka