Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


„Usiłuję Was przekonać, że istnieje harmonia między firmą a jej Pracownikami. Nie jesteśmy wrogami. Jesteśmy wspólnikami.”

Sir Hector Lang

 

Proces coachingu strategicznego ukierunkowany jest na pracę z najwyższą kadrą zarządzającą w obszarze określania kierunku rozwoju

i strategii przedsiębiorstwa wspieranej przez CSR /CSR – Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu/, natomiast coaching biznesowy koncentruje się na biznesowym rozwoju organizacji, dotyczy pracy z organizacjami prowadzącymi działalność jak

i z rozpoczynającymi własną działalność przedsiębiorcami. Płaszczyzny działań obu procesów coachingowych przenikają się i trudno zdefiniować te procesy jako niezależne.

 

Coaching na poziomie strategicznym pozostaje w korelacji ze strategicznym zarządzaniem firmą. W procesie coachingowym de facto jest firma, tworzona przez ludzi, może zmieniać swój wizerunek, udoskonalać swoją markę, szukać drogi do sukcesu poprzez osoby, które ją reprezentują. Coaching strategiczny staje się strategicznym, gdy wymiernym wynikiem procesu jest zmiana zachowań oraz pozycjonowania firmy na rynku, realizacja strategii organizacji i długofalowy wymiar działania przedsiębiorstwa.

 

Coaching strategiczny odzwierciedla szeroki wymiar funkcjonowania firmy i wspiera osoby ją budujące, inspiruje do otwartego spojrzenia, wyznaczenia celów strategicznych, określenia metod, wytyczania szlaków, którymi będzie podążał rozwój pracowników i symultanicznie organizacji. Proces coachingowy jest narzędziem w odkrywaniu zasobów firmy, w tworzącym go kapitale ludzkim, w przywództwie, w potencjale kreatywności pracowników, w sile misji i wizji.

 

Coaching wspiera kadrę zarządzającą w określeniu istoty biznesu, w jasnym sformułowaniu założeń strategicznych, w uzyskaniu pewności, że cele firmy są transparentne dla wszystkich osób z każdego poziomu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Coaching strategiczny pozwala na zbudowanie wielowymiarowego planu działań.

 

Jakie są cele firmy?

Dla jakich klientów chcemy pracować? Jaki poziom serwisu chcemy świadczyć?

Co warunkuje to, że jesteśmy firmą innowacyjną?

Jaką to buduje wartość dla nas i naszych interesariuszy?

Co jest ważne dla klienta firmy? Czym firma chciałaby odpowiedzieć?

Czy znamy priorytety? Co firmę wyróżnia na rynku?

Jaką tożsamość rynkową ma firma?

W oparciu o jakie wartości budujemy markę firmy?

 

Następnym ważnym wymiarem jest coaching strategiczny wewnątrz - firmowy.

 

Jaką ma markę kadra zarządzająca?

Co proponuje swoim pracownikom?

Jaką determinuje relację współpracy, komunikacji?

Czy spójna jest z wartościami organizacji w realizowaniu strategii?

 

Ważny wymiar w procesie coachingu strategicznego ma przenikanie zależności, odpowiedzialności, wspólnych interesów

i mogących pojawić się obszarów do rozwoju w samej strukturze organizacyjnej. Wspólny cel jakim jest realizowanie strategii firmy wymaga wewnętrznej atencji.

 

Z kim pracuję i w jakich zależnościach?

Jakiego efektu pracy oczekuję od siebie i co chciałbym i na jakim poziomie dostarczać innym departamentom firmy?

Kto jest dla mnie na moim poziomie struktury organizacyjnej interesariuszem?

Jaki mam wpływ na pracę innych poprzez swoje działania?

Jaki mam wkład w realizację strategii firmy? Czy moje wartości i moja tożsamość koreluje z wartościami firmy i jej działaniami?

Czego potrzebuję żeby osiągnąć cel? /SWOT/

Co jest potrzebne firmie? /SWOT/

 

Faktor czasu jest jedną z płaszczyzn wielowymiarowości coachingu strategicznego, której firma korzystająca ze wsparcia coachingowego dedykuje uwagę.

 

Ile czasu jest wymagane by przygotować strategię?

Ile czasu należy zarezerwować na poszczególne fazy projektu, planowanie, implementację, efektywne zamknięcie?

Gdzie należy znaleźć bufor czasowy na bieżące, nieprzewidywalne zdarzenia?

 

Coaching strategiczny podobnie jak coaching klasyczny również wspomaga kadrę zarządzającą w określeniu parametrów sukcesu i zweryfikowania za pomocą mierzalnych narzędzi poziom satysfakcji wszystkich interesariuszy.

 

Po czym rozpoznamy, że implementacja planu strategicznego na poszczególnych etapach przebiega prawidłowo

i zgodnie z ustalonym harmonogramem zadań?

Co określi, że podjęte działania zakończyły się sukcesem dla organizacji, pracowników i klientów?

Jaką markę zbudowała firma?

Co oznacza ta marka dla pracowników firmy?

Co oznacza dla klientów i interesariuszy?

Jaką markę zbudował zarząd firmy dla współpracowników?

Jakimi liderami stały się osoby zarządzające?

Kim są pracownicy?

Jaka jest odpowiedzialność wobec społeczeństwa?

 

Świadomie i odpowiedzialnie zapraszam Państwa do uzupełnienia wiedzy na temat nowego wymiaru zarządzania firmami i społeczną odpowiedzialnością biznesu poprzez zapoznanie się z materiałem zawartymi w zakładce CSR.

 

Opracowanie©: Ewa Magdalena Lach

Coachowie: CSR – Agata Gebhardt, Piotr Pogon; 

 

Choachowie strategiczni: Ewa Magdalena Lach, Marzena Suchocka, Agata Gebhardt, Katarzyna Milewska, Tomasz Żak