Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Definicję nadrzędną Coachingu wyznacza ICF /International Coach Federation/.

Jej rozumienie jest transparentne dla coachów pracujących z firmą Lach & Partnerzy, Coaching and Training Group™.

Przejawia się ono w każdym aspekcie działania.

 

"Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania ". R. Dilts.

 

Moja własna definicja coachingu/definicja coacha wg. Ewy Magdaleny Lach

Bycie coachem jest dla mnie pragnieniem bycia w nobilitującej roli człowieka, który poprzez drogę opartą na wartościach zostaje sam zaszczycony zaproszeniem do uczestnictwa w zmianie zachodzącej u klienta. 

 

Coaching jako proces jest dla mnie uważnością, słuchaniem, pytaniem, zaufaniem. Jest wymagającym procesem zmian klienta, w którym rozwój przebiega z korzyścią dla klienta, innych osób i coacha.

Coaching jest odwagą klienta do zmiany komfortu i osiąganiem poziomów, których się nie spodziewał w momencie startu. Coaching to emocje, humor, energia i siła. 

 

Etapy coachingu:

Zawarcie kontraktu - transparentne określenie formy współpracy uwzględniającej aspekt czasowy i finansowy.

Potrzeby klienta - odkrycie prawdziwych intencji i pragnień, których realizacja stanie się procesem relacji coachingowej i rozwoju /zmiany/.

Klaryfikacja celu - określenie celu w aspekcie czasu, realności, posiadanych zasobów, punktów mierzących postęp realizacji ustalonego planu.

Sesje coachingowe – relacja, zaufanie, uważność, pytania; droga zmiany jest ważnym i oświecającym procesem, wymaga wysiłku, zaangażowania, energii, humoru i siły.

Poziom efektywności – wyznaczenie mierników efektywności procesu coachingowego. Sprawdzanie determinowane przez coachee /klienta/    

lub sponsora.

Kontynuacja – SMART i SWOT pozwalające na utrzymanie poziomu osiągniętych zmian w procesie coachingowym, przygotowanie planu działania

z samo-motywacją, budowanie samodzielnych dróg do celu, stworzenie bazy pod samodzielną decyzyjność wyboru.

 

Opracowanie©: Ewa Magdalena Lach